Mekling

Mekling

Den juridiske megleren representerer ikke noen av partene. Dialogen skjer direkte til partene slik at partene har full kontroll over egen konflikt. Etter en kort redegjørelse fra advokatene om hva saken gjelder og partenes syn, vil mekleren hovedsaklig forholde seg direkte til partene, som imidlertid hele tiden har sin advokat til stede. Advokaten deltar der det er hensiktsmessig og naturlig. Ved åpne spørsmål får mekleren partene selv til å fortelle hvordan de opplever tvisten og hva som er viktig for dem. Ved å lytte aktivt og stille spørsmål får mekleren partene til å klarlegge sine underliggende behov og interesser. Vi har selvfølgelig taushetsplikt og meddeler motparten kun det parten tillater meddelt. Mekler kan heller ikke siden representere noen av partene, eller vitne om forhandlingene. Les om mer om advokatmekling hos Advokatforeningen

Har du spørsmål rundt GDPR og de nye forordningene finner du en fullstending guide på GDPR i Norge her