Skattefradrag på lån

Skattefradrag på lån

Når man vil vurdere å ta opp et lån, så er gjerne ikke den prisen man får oppgitt som er det faktiske prisen. Selv om man får oppgitt pris på lånet som effektiv rente, er det fortsatt en faktor som man ikke så ofte tenker på. I Norge får man skattefradrag på lån. Eller rettere sagt på rentene man betaler for lånet. Grunnen til at mange ikke tar med dette i beregningen, er at man gjerne ikke får full oversikt over det før skatteoppgjøret kommer året etter man faktisk sparer disse pengene. Dette utgjør faktisk en del. 27% av rentene du skal betale kan trekkes fra på skatten, og da blir den faktiske kostnaden for lånet en del mindre.

Hvilket faktiske beløp du kan trekke fra, vil variere i forhold til typen lån du har. Skattefradrag på lån uten sikkerhet, vil utgjøre en større andel av lånet enn for eksempel for et boliglån. Et forbrukslån på 100000kr vil utgjøre ca 10000kr på et år i renter hvis rentesatsen er 10%. Av disse 10000kr du må betale i renter for lånet, vil du få 2700kr mindre å betale i skatt. Det vil i realiteten si at den egentlige rentesatsen du betaler for forbrukslånet da vil være 7,3%, og ikke 10% som er den prisen du får oppgitt. Om man regner over dette i forkant, så kan man justere innbetalt skatt slik at man ikke betaler mer enn det man skal, og da vil man se den faktiske innvirkningen av skattefradrag på lån hver måned.

Forskjellige typer lån

Man kan få forskjellige typer lån med forskjellig rentesats avhengig av om man kan stille sikkerhet for lånet, eller ei. Rentesatsene vil også være forskjellig i forhold til om lånet er med eller uten sikkerhet. Når man skal regne ut hvor mye skattefradrag på lån man får, vil man få det laveste beløpet å trekke fra i forhold til et konkret lånebeløp for boliglån. Da vil det være 27% av ca 1-2% rente av lånebeløpet. Man får trukket fra et høyere beløp om man regner for samme lånebeløp for forbrukslån. Da vi det utgjøre, for eksempel, 27% av 10% rente av lånebeløpet. Men man kan også få skattefradrag på lån man har på kredittkort. Dette vil utgjøre det høyeste fradraget om man sammenlikner samme beløp. Med kredittkort kan fradraget utgjøre hele 27% av 25% av lånebeløpet på et år.

Men dette betyr ikke at det blir billigere å låne med kredittkort selv om beløpet man får igjen på skatten er høyere. Det betyr bare at renten er lavere enn den skremmende renten på 25% for å låne penger på et kredittkort. I realiteten vil den egentlige renten man betaler utgjøre ca 18,5% rente i stedet for det tallet man ble presentert på 25%. Men dette regnestykket er forenklet for forklaringens skyld. Dette var basert på nominell rente, og tar ikke høyde for pengene du har betalt tilbake i løpet av året. Du får kun fratrekk for renter, ikke for avdrag. Så om du betaler et fast beløp hver måned, vil renten utgjøre en lavere del hver måned, og avdragene en høyere del. Det blir litt mer komplisert å regne dette ut nøyaktig når man skal ta høyde for at rentebeløpet endrer seg etter gjenstående lånebeløp, og du må fortsatt betale fakturagebyrer og liknende uten at du får fradrag for disse.

Når du skal vurdere å ta opp et forbrukslån eller et boliglån, eller til og med når du skal vurdere å låne på kredittkortet, så er det lurt å vurdere hvor mye skattefradrag på lån du får slik at du vet hva du egentlig betaler tilbake på lånet. Da kan et lån straks bli mer attraktivt enn man tenkte i første omgang.